Begrip auditing verdient bescherming | Expovisie

Begrip auditing verdient bescherming

Nu de Fbtn een begin heeft gemaakt met het auditen van beursgegegevens, wordt het van belang het begrip auditen ook vast te leggen en te beschermen. Steeds vaker wordt het begrip toegepast op het verzamelen van bezoekersgegevens volgens de meest uiteenlopende methoden. Maar het wezen van auditing is de controle van die bereikgegevens door een erkend controller, een accountant dus. En dat betekent dat er geen misverstanden, onvolledigheden of onduidelijkheden over de gegevens mogen bestaan.

Nu de Fbtn een begin heeft gemaakt met het auditen van beursgegegevens, wordt het van belang het begrip auditen ook vast te leggen en te beschermen. Steeds vaker wordt het begrip toegepast op het verzamelen van bezoekersgegevens volgens de meest uiteenlopende methoden. Maar het wezen van auditing is de controle van die bereikgegevens door een erkend controller, een accountant dus. En dat betekent dat er geen misverstanden, onvolledigheden of onduidelijkheden over de gegevens mogen bestaan.

Auditing is een begrip uit de financiele dienstverlening. Het gaat daarbij om het controleren van gegevens volgens tevoren vastgelegde geobjectiveerde criteria onder verantwoordelijkheid van een accountant. De beurzenbranche en zeker ook de evenementenbranche, om het maar dicht bij huis te houden, kent veel manieren om bij grote evenementen bezoekersaantallen te tellen. Daar is niets mis mee. Maar voorkomen moet worden om daaraan het begrip auditing te hangen.als er geen sprake is van een controle obnder verantwoordelijkheid van een accountant. Juist nu een groot aantal beursorganisatoren hun nek uitsteken om  intern hun organisatie aan te passen aan die strikte accountantseisen en vervolgens die resultaten ook publiceren, moeten ze kunnen rekenen op de bescherming van het hoge betrouwbaarheidsniveau van hun beursgegevens. Daarmee hebben ze naar de markt toe immers ook hun usp. Een marketeer of potentiële exposant die zijn afwegingen en vergelijkingen wil maken in het bepalen van zijn of haar keuze kan bij de geaudite beurzen blind vertrouwen op de juistheid van de gegevens.