Batibouw 2013 gaat terug naar de stad | Expovisie

Batibouw 2013 gaat terug naar de stad

‘Terug naar de stad’ wordt het centrale thema van de volgende editie van Batibouw, die van 21 februari tot en met 3 maart 2013 in Brussels Expo plaats vindt. De keuze is ingegeven door de verdichtingstendens die in het bouw- en renovatielandschap waar te nemen valt. 

Lege plekken in de stad worden opgevuld en daarbij valt de keuze in eerste instantie op duurzame en ecologisch verantwoorde oplossingen. Hernieuwbare energie – en vooral de manier waarop die in hybride toestellen geïntegreerd wordt – is dan ook een tweede thema voor de editie 2013. De evolutie van de slaapkamer tot multifunctionele leefruimte krijgt een plek binnen het thema ‘Van Stress naar Zen’.

www.batibouw.com