A+A sluit af met bezoekersrecord | Expovisie

A+A sluit af met bezoekersrecord

De veiligheidsbranche heeft wereldwijd de wind mee. De gevoeligheid ten opzichte van veiligheids- en gezondheidsrisico’s is merkbaar toegenomen. Dat is ook af te lezen aan het verloop van de A+A 2007 in Düsseldorf, die op vrijdag 21 september na een beursperiode van vier dagen met een topresultaat afsloot. De beurs wist 55.200 bezoekende professionals te trekken. In 2005 waren dat er nog 54.350. Op de internationaal toonaangevende A+A, de beurs voor persoonlijke bescherming, bedrijfsveiligheid en gezondheid bij de arbeid stonden 1.460 exposanten uit 51 landen. Het parallel verlopende internationale A+A congres wist als hèt evenement voor de arbo-markt ongeveer 6.000 deelnemers te enthousiasmeren. De veiligheidsbranche heeft wereldwijd de wind mee. De gevoeligheid ten opzichte van veiligheids- en gezondheidsrisico’s is merkbaar toegenomen. Dat is ook af te lezen aan het verloop van de A+A 2007 in Düsseldorf, die op vrijdag 21 september na een beursperiode van vier dagen met een topresultaat afsloot. De beurs wist 55.200 bezoekende professionals te trekken. In 2005 waren dat er nog 54.350. Op de internationaal toonaangevende A+A, de beurs voor persoonlijke bescherming, bedrijfsveiligheid en gezondheid bij de arbeid stonden 1.460 exposanten uit 51 landen. Het parallel verlopende internationale A+A congres wist als hèt evenement voor de arbo-markt ongeveer 6.000 deelnemers te enthousiasmeren. 

De A+A heeft daarmee haar vooruitgeschoven positie als markt- en communicatieplatform voor het cluster van thema’s rond preventie op indrukwekkende wijze onderstreept. Eugen Müller, voorzitter van de Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Basi e. V. (koepelorganisatie voor veiligheid en gezondheid op het werk), de congresorganisator: „De arbeidsbescherming is veranderd van een grijze muis in een moderne discipline binnen de bedrijfsmatige procesketen. De A+A is meegegaan op die weg en heeft zelf ook krachtige impulsen aan dat veranderingsproces gegeven.” Müller is verheugd over de toegenomen erkenning voor preventief ingrijpen en over de positieve ontwikkeling die de A+A heeft doorgemaakt.

 De A+A is een graadmeter voor de trends op het gebied van safety en security voor de markt in heel Europa. Dat toont de internationale toestroom van bezoekers wel aan. Meer dan een vijfde van hen kwam van buiten Duitsland voor het bezoek aan de vakbeurs met congres.  Gerd Zeisler is voorzitter van de adviesraad van de A+A 2007 en Europees directeur van Dräger Safety. Hij bespeurde een goede stemming onder de aanbieders in de beurshallen: „Na jaren van stagnatie groeit ook de Duitse markt voor beschermingsmiddelen eindelijk weer. Veiligheidsthema’s komen nadrukkelijker op de agenda van het topmanagement te staan. Op de A+A 2007 waren in vergelijking met vorige edities duidelijk meer beslissers te vinden.”Zeislers opmerking is statistisch te onderbouwen met gegevens van de Gesellschaft für Konsumforschung (GfK, maatschappij voor consumentenonderzoek). Deze organisatie publiceerde tijdens de A+A 2007 een marktonderzoek. Volgens dit onderzoek groeide het marktvolume voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in Duitsland van 2004 tot en met 2006 met 11 procent tot 1,42 miljard euro. Experts schatten de omvang van de Europese markt als geheel op een volume van 4 à 5 miljard euro.

 

International congresprogramma opgewaardeerdDe opening van het A+A congres in het Congress Center Düsseldorf gaf meteen al aanleiding tot opgewonden discussies. Franz Müntefering, bondsminister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, benadrukte in zijn speech de betekenis van de arbeidsbescherming voor de stijging van de productiviteit: „Veiligheid en gezondheid zijn onmisbare voorwaarden om de prestaties van medewerkers vast te houden en te bevorderen. Dat is een belang voor alle betrokken partijen – de bedrijven, maar ook de sociale-verzekeringsmarkt en de politiek.“ Met het oog op demografische veranderingen riep Müntefering ertoe op om arbeidsomstandigheden zo vorm te geven, dat werknemers tot de pensioengerechtigde leeftijd hun werk blijven doen, zodat vroegtijdige pensionering vermeden kan worden. 

 Het publiek reageerde positief op de duidelijke opwaardering die het internationale programma-aanbod tijdens het A+A congres had doorgemaakt. De in totaal 15 simultaan vertaalde reeks programmapunten onder het thema „Arbeids- en gezondheidsbescherming in internationaal perspectief“ mocht zich verheugen op grote aandacht vanuit de bezoekers.

 Binnen het A+A congres was de conferentie van de International Labour Organization (ILO, internationale organisatie voor de Arbeid) van de VN geïntegreerd. De conferentie had dit jaar als titel „Menswaardige arbeid als wereldwijd doel en nationale realiteit“ en telde deelnemers uit 65 landen. 

Trendbarometer A+A 1.460 exposanten uit 51 landen presenteerden ondertussen in het kader van de A+A-vakbeurs een totaaloverzicht van producten en diensten voor de individuele bescherming, de collectieve veiligheid en de blijvende gezondheid op de werkplek. Dit aanbod liep uiteen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor afzonderlijke lichaamsdelen tot veiligheidsuitrustingen voor hulpdiensten, apparatuur voor brandpreventie en –bestrijding en ergonomische kantoorinterieurs.

 Tot de highlights in het productaanbod van de A+A 2007 behoorde onder andere een nieuw soort biofeedback-diagnoseapparaat. Het apparaat detecteert aan de hand van de spierspanning of de betreffende persoon een verkeerde zitpositie heeft achter zijn bureau. Andere voorbeelden van interessante innovaties: een modern, geluidswerend scherm voor het opdelen van kantoortuinen, onopvallend vormgegeven rookcabines voorzien van effectieve rookafzuiging, geluidsreducerende geprofileerde oppervlakken voor kantoormeubelen en nieuwe hightech warmtebeeldcamera’s. Deze maken het opsporen van uiterst moeilijk te vinden brandhaarden mogelijk. 

 De producenten van beroepskleding en beschermende kleding bewezen op een indrukwekkende manier hoe optimale bescherming en een steeds groter draagcomfort kunnen samengaan met moderne en vlotte styling. Iedere A+A-bezoeker kon zich zelf van deze ontwikkeling komen overtuigen in hal 4. Negentien toonaangevende aanbieders toonden hier in het kader van de „innovatieshow“ tijdens meerdere opvoeringen per dag hun actuele collectie corporate fashion. Daaronder waren onder andere speciale kledinglijnen voor junior-medewerkers. 

 Als het draait om de bedrijfsveiligheid, dan is er inmiddels een aantal vaste thema’s op de A+A te ontdekken. Daaronder zijn brandpreventie en veilig optreden tegen branden.Het vakpubliek volgde geboeid de verrichtingen van het oefenende Werksfeuerwehrverband (WFV, bedrijfsbrandweervereniging) in hal 6. Ook de stand van het Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe (BVBF e. V., Vereniging voor brandveiligheidsvakbedrijven) mocht zich in een grote belangstelling verheugen.

 Letterlijk op hoog niveau presenteerde de Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB, vereniging ter bevordering van de brandveiligheid in Duitsland) zich op de A+A. Boven de stand van Dräger Safety liet de VFDB namelijk een nieuw, spectaculair onderzoeksproject zweven. Concreet ging het om een ongeveer zes meter lange onbemande Zeppelin, die met passende meettechniek is uitgerust om tijdens grote calamiteiten via afstandbediening in de lucht te worden ingezet. Camerabeelden en meetgegevens over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de gasconcentratie kunnen draadloos, automatisch en snel in een control room worden uitgelezen.