Magazine
Contact
Home
Visitor Count System
Bij beursdeelname is het voor een exposant uitermate belangrijk om de interesses en informatie-behoeften van de bezoekers efficiënt te registreren en snel op te volgen.
Dit omvat enerzijds de verwerking van gegevens van de gesprekken tussen medewerkers en bezoekers, anderzijds algemene informatieaanvragen (infobalie).


Daarnaast is een rapportage van desbetreffende cijfers belangrijk voor analyse en beoordeling van de beursdeelname. Tevens kunnen deze cijfers dienen als ondersteuning voor beslissingen ten aanzien van toekomstige beurzen.

Het huidige BRS systeem voor het meten van het beursrendement voorziet in het boven water krijgen van cijfers van bovengenoemde contacten, afgezet tegen de gegevens verstrekt door de beursorganisator (totaal aantal ‘eigen’ contacten t.o.v. totaal aantal beursbezoekers).
Deze gegevens worden aangevuld met de resultaten van on-site, on-line en telefonische onderzoeken, gecombineerd met benchmark materiaal en dienen als basis voor de totaalanalyse.

Nieuwe mogelijkheid – uitbreiding gegevens

Met het nieuwe ‘Visitor Count System’ wordt het mogelijk om het aantal bezoekers/passanten op een locatie, zoals bijvoorbeeld een stand, weer te geven. Behalve een totaalaantal en een gemiddeld aantal per tijdseenheid, is ook de gemiddelde tijd dat men ergens stil heeft gestaan weer te geven.

Deze cijfers worden ondersteund met afbeeldingen, waar de intensiteit van de bezoekerstromen met kleurschakeringen worden gevisualiseerd.

Concreet betekent dat men na de beurs kan beschikken over de volgende gegevens ten behoeve van een analyse:
- Totaal aantal bezoekers op de beurs;
- Totaal aantal bezoekers/passanten op de stand, aantal passanten per productpresentatie (product
eiland),
bezoekersstromen en intensiteit;
- Totaal aantal contacten: gesprekken met medewerkers en infoaanvragen bij infobalie;
- Verhouding tussen totaal aantal beursbezoekers, totaal aantal passanten op stand en conversie van dit aantal in ‘echte’ contacten.VCS: het systeem

Het ‘Visitor Count System’ is ontwikkeld om passanten van een bepaalde locatie te registreren (o.a. voor de retail). De toepassing om dit systeem in te zetten op beurzen om standbezoek te meten is derhalve nieuw en uniek.

Het bestaat uit speciale camerabox units, welke boven/naast de te scannen locatie worden bevestigd.
De camera’s registeren op een anonieme wijze het aantal passanten. Met behulp van speciale software worden de aantallen berekend. Afhankelijk van instellingen bedraagt de nauwkeurigheids-marge ca. 5%. De units staan draadloos met elkaar in verbinding, zodat de data online wordt verzameld.

De resultaten worden door onze specialisten verwerkt en overzichtelijk gepresenteerd.


2009-07-16
Webdesign - Hosting - Techniek: Qball Internet BV