Magazine
Contact
Home
Generale standbouw
Moet u voor uw volgende beursdeelname werken vanuit een “kippenhokje” van 12 vierkante meter? Geen paniek! Als u bij de voorbereiding een paar spelregels in het achterhoofd houdt, kan het heel erg meevallen. De discussie tussen voor- en tegenstanders van breed opgezette vakbeurzen lijkt (voorlopig?) beslecht in het voordeel van de laatsten.Vakbeurzen met een zeer uitgebreid assortiment hebben het lastig en verliezen terrein aan vakmanifestaties die in een halve dag te behappen zijn, een sterke focus hebben op één of enkele industriesegmenten en hooguit vier dagen duren. Bedrijven zien zich verplicht om hun live communication-budget in stukjes te hakken en over meerdere alternatieven te verdelen.

Compacte modules
Beursorganisatoren gaan in deze trend mee door te opteren voor “generale” standbouw: compacte modules van 9, 12 of 16 vierkante meter (en veelvouden daarvan) die als een all-in pakket worden aangeboden. Afhankelijk van de manifestatie is zo’n aangeklede standmodule de enige optie. Soms kan de exposant ook opteren voor naakte standruimte. In dit geval zijn de aangeklede stands eerder bedoeld om drempels te verlagen voor first-timers en exposanten die zich in de periferie van het expositieaanbod bevinden. Generale standmodules zijn niet langer synoniem voor de ietwat troosteloos uitziende witte wandjes die – soms ook letterlijk – met haken en ogen aan elkaar hangen. De gebruikte bouwsystemen zijn technisch beter, maken gebruik van edeler materialen en zien er vooral een stuk beter uit. Toch blijft bij veel exposanten die ene vraag door het hoofd spoken: “Hoe kan ik met dit kippenhokje opboksen tegen de grote jongens?”

Mensenwerk
Kleine modulaire stands hebben alvast één voordeel: als exposant of standmedewerker ben je bijna verplicht om actief bezoekers te benaderen. Er is geen plek waar je je kunt verstoppen, - tenzij misschien achter een krant of een tijdschrift. In principe sta je acht uur lang letterlijk in de kijker. Sommige mensen worden laaiend enthousiast van de mogelijkheid om om de paar minuten nieuwe mensen te leren kennen en zakelijk contacten tot bloei te brengen. Anderen huiveren bij de gedachte al die tijd telkens opnieuw tekst en uitleg te moeten geven. Voor een kleine stand geldt nog meer dan voor een grote stand dat mensen het verschil maken. Stuur geen medewerkers die eigenlijk niet van beurzen houden, want dan loopt het geheid fout. Voorzie zo mogelijk een korte training die de medewerkers vertrouwd maakt met de mogelijkheden en beperkingen van een compacte stand, met de deelnamedoelstellingen en met de wijze waarop de bezoekers het beste benaderd kunnen worden. Het zijn niet noodzakelijk uw beste verkopers die het meeste geschikt zijn om de stand te bemannen. Bekijk vooraf de bezoekersprofielen en bepaal welk temperament het best bij de waarschijnlijke verwachtingen van de bezoekers aansluit: een technische krak met demonstratietalent, een vlotte babbelaar met een neus voor zaken, iemand die gebeten is door het corporate virus en mensen enthousiast kan maken… Of iets ertussenin.

Uitnodigen
De bedrijven die in een bepaalde markt dominant aanwezig zijn, zullen doorgaans ook op de beurs het meest opvallen, hetzij doordat ze een stand hebben laten bouwen waar je onmogelijk naast kunt kijken, hetzij doordat ze op een dominante manier aanwezig zijn in de perimeter van de beurs: affiches langs de invalswegen, logo’s op de draagtasjes of op de catalogus, vlaggen op het beursterrein, animatie bij de ingang…De mogelijkheden om een aanwezigheid kenbaar te maken, zijn schier onuitputtelijk. Wanneer u met een beperkt budget aan een beurs deelneemt, zijn ook de mogelijkheden wat beperkter. Een barnumcampagne op het parkeerterrein van de beurs zit er niet meteen in, maar toch zijn er heel wat kleinschaliger maatregelen en acties die de zichtbaarheid van een kleine stand tijdens de beurs aanzienlijk kunnen verhogen. Dat begint bijvoorbeeld met het gericht uitnodigen van prospecten. Stuur de mensen met wie u echt wil praten een uitnodiging met een toegangskaart en een antwoordfax waarop ze kunnen aangeven welke dag en rond welk tijdstip ze bij u op de stand langs te denken komen. Natuurlijk zijn dergelijke “standafspraken”minder bindend en minder punctueel dan een afspraak op de firma. Maar indien u voor elke beursdag een achttal van dergelijke afspraken kan inplannen, geeft u alvast structuur aan het verdere verloop van de beursdag en voorkomt u dat u een uur lang staat te “niksen”.

Herkenbaarheid
Is een prospectiebestand niet voorhanden, dan moet u het hebben van de beursbezoekers die spontaan bij uw stand halt houden. Om dat effect te maximaliseren, moet u spelen op een déjà vu effect. Bezoekers die achteloos slenterend uw stand in het vizier krijgen, moeten zich de vraag stellen “Hé, waar heb ik dit eerder gezien?” Die overweging is voldoende om hen even te doen vertragen en alvast een gesprek aan te knopen. Een opvallende grafische aankleding van de stand alleen is niet voldoende om een déjà vu-effect te scoren. De bezoeker moet al eerder aan diezelfde visuele identiteit blootgesteld zijn. Omdat er geen prospectiebestand beschikbaar is, moeten we in dit geval misschien opteren voor een advertentie in een vakblad. En mirakelrecept is dat niet, maar het helpt wel de stopkracht van de stand verhogen. En om ook het effect na te beurs maximaal te maken, kunt u ervoor zorgen dat folders, brochures, de demofilm, de give-aways en de communicatie in het natraject op één of andere manier naar de stand en naar elkaar verwijzen.

Het hele plaatje
Op grotere standen kunnen tussen de ene centrale boodschap en de diverse visuele en auditieve uitingen ervan meerdere tussenstappen ingebouwd worden. Op een compacte stand heeft u die mogelijkheid nauwelijks. Het hele plaatje moet kloppen en de visuele indruk die de stand geeft, moet naadloos aansluiten bij de boodschap die de organisatie wil aanreiken. In de praktijk betekent dat bijna altijd dat u afstand moet nemen van de tot dan toe gebruikte huisstijl en visuals en op zoek moet naar dat ene beeld dat alles zegt wat er moet gezegd worden. En dat betekent net zoals steeds: op tijd beginnen met de denkoefening!

Wat wel en niet te doen?
Wel doen:

- voorbereiding tijdig beginnen
- goede medewerker(s) selecteren
- zoeken naar krachtige visual
- vertalen in voortraject en nazorg
- actief uitnodigen

Niet doen:
- technisch complexe pancartes
- ingewikkelde tekstboodschappen
- stand afsluiten met balie
- onvoorbereide medewerkers
- tussenstappen in vertaling


2009-07-16
Webdesign - Hosting - Techniek: Qball Internet BV