Magazine
Contact
Home
Expovisie's grote Transportquiz
Vandaag de dag, met een prima infrastructuur en open grenzen, is beurstransport nauwelijks nog een probleem. Toch? Nou… voor u straks alles zelf gaat regelen, kunt u beter eerst even deze transportquiz invullen.

1 Hoe wordt het koffiezetapparaat dat u meeneemt van thuis naar een buitenlandse beurs in douanetermen omschreven?
a) Used personal belongings (Gebruikte persoonlijke bezittingen).
b) Non-commercial household appliances (Niet-commerciële huishoudtoestellen).
c) Temporarily imported electronics (Tijdelijk ingevoerde elektronica).

2 Waarvoor staat de afkorting CMR?
a) Customs Monitoring Regulations (Reglementen op de douanecontrole).
b) Contract of Merchandise Responsibility (Contract voor de goederenaansprakelijkheid).
c) Convention Relative au Contract de Transport International de Marchandises par la Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg).

3 Wat is hoefijzervervoer?
a) Het transport van gebruikte en afgedankte hoefijzers naar een smeltoven.
b) Onverzekerde transporten, waarbij de verzender rekent op een portie geluk.
c) Transport waarbij vertrek- en eindpunt in hetzelfde land liggen, maar de route over andere landen loopt.

4 Wat wordt bedoeld met “reverse logistics”?
a) De logistiek van verpakkingsmateriaal, transportmateriaal en geretourneerde goederen.
b) Transport waarbij de krachtbron (locomotief, duwboot) zich achter de goederen bevindt.
c) Transport waarbij alle kosten en risico’s door de klant worden gedragen.

5 Hoeveel statiegeld zit op een europalet?
a) Ongeveer 5 euro.
b) Ongeveer 10 euro.
c) Ongeveer 50 euro.

6 Wat is (Europees) cabotagevervoer?
a) Het vervoer binnen één land door een transportbedrijf dat niet in dat land gevestigd is.
b) Het vervoer van bederfelijke etenswaren binnen de grenzen van de Europese Unie.
c) Het vervoer van goederen zonder economische waarde tussen lidstaten van de Europese Unie.

7 Wat is de maximale lengte van een oplegger en hoe wordt die gemeten?
a) 14 meter, vanaf de frontwand tot aan het achterste deel van het chassis.
b) 12 meter, vanaf de bevestigingspen tot aan de achterwand.
c) 18 meter, vanaf de achterwand van de trekker tot achterzijde van de laadklep.

8) Wat betekent het insigne T.I.R. dat je vaak op vrachtwagens ziet?
a) Vrachtwagen en lading werden door de douane verzegeld. De zegels mogen uitsluitend door andere douanediensten worden verbroken.
b) Dit transportbedrijf verzorgt internationale transporten op regelmatige tijdstippen door middel van een soort lijndienst.
c) T.I.R. staat voor Technical Isobar Reliability en is een soort keurmerk voor geconditioneerde transporten.

9 Hoeveel europaletten kunnen maximaal naast elkaar in een normale trailer?
a) 4 op hun kortste zijde.
b) 3 op hun kortste zijde.
c) 5 op kun kortste zijde.

10 Hoe heet de oudste én de grootste pakjesdienst ter wereld?
a) T & T (Turn & Taxis).
b) DHL (Deutsche Post World Net).
c) United Parcel Service (UPS).

Puntenverdeling:

1) a = 10
b = 5
c = 1

2) a = 1
b = 5
c = 10

3) a = 1
b = 5
c = 10

4) a = 10
b = 1
c = 5

5) a = 5
b = 10
c = 1

6) a = 10
b = 1
c = 5

7) a = 5
b = 10
c = 1

8) a = 10
b = 5
c = 1

9) a = 5
b = 10
c = 1

10) a = 1
b = 5
c = 10

Uw score: 10 en 25:
U heeft ongetwijfeld heel veel talenten, maar transport en logistiek zijn duidelijk niet aan u besteed. Een vrachtwagen, een stoomboot en een bakfiets…u kunt ze maar niet uit elkaar houden. En u begrijpt niet waarom de douane nou moeilijk doet over die paar dozen folders die u de grens probeert over te krijgen. Een gouden tip: laat alle logistieke aspecten van uw beursdeelname over aan de standbouwer. Die weet welke professionals hij kan contacteren én hij spreekt hun taal.

Uw score: 26 en 50:

Met een vrachtje beursspullen de grens over? Makkelijk zat! En gelijk heeft u, zolang het over een vouwstand, een paar dozen folders en een koffiezetapparaat gaat voor een beurs ergens in Europa. Veel ingewikkelder wordt het wanneer de bestemming buiten de Europese Unie ligt – Zwitserland bijvoorbeeld – of wanneer op de spullen die u wilt tentoonstellen speciale invoerregelingen van toepassing zijn. Zelf regelen is niet echt een optie, maar dat gelooft u pas nadat het eerst goed fout is gelopen.

Uw score: 51 en 75:

Als het over transport en logistieke vraagstukken gaat, bent u behoorlijk bij de les. U volgt de actualiteit en heeft voldoende praktisch inzicht om nieuwe regels te begrijpen en te laten toepassen op concrete situaties. Daardoor kunt u vlot overweg met transporteurs en andere spelers in de logistieke schakel. Verlies evenwel niet uit het oog dat beurstransporten weer net iets ingewikkelder zijn dan “gewone” transporten. Af en toe raad vragen aan specialisten verhindert dat u de mist in gaat.

Uw score: meer dan 75:
Logistiek is voor u niet veel meer dan een vingeroefening: met sprekend gemak jongleert u met combinaties en oplossingen, zodat u zowat alle goederen snel, voordelig, op tijd én op een legale manier op de juiste plek te krijgen. Vooral in de context van een beursdeelname is uw knowhow van onschatbare waarde. U zorgt ervoor dat iedereen die bij het project betrokken is, op beide oren kan slapen.


2009-07-16
Webdesign - Hosting - Techniek: Qball Internet BV